Chào mừng bạn đến với hệ thống hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng các tính năng trong hệ thống quản lý quan hệ khách hàng Excel CRM. 
Tại đây chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn sử dụng các tính năng trong hệ thống, cũng như các kiến thức, tin tức và bài báo về quản lý quan hệ khách hàng (CRM) hay các video hướng dẫn chi tiết khác...

 

Hướng dẫn sử dụng

Giúp bạn hiểu về các tính năng của hệ thống Excel CRM, biết cách cấu hình, tùy biến dữ liệu,.. và sử dụng các tính năng.

 

Kiến thức CRM, ERP, Online Marketing

Chúng tôi cung cấp kiến thức chung về CRM, ERP, Online Marketing,...và cách áp dụng phần mềm Excel CRM vào quản trị doanh nghiệp.

 
 

Slide hướng dẫn

Các slides hướng dẫn cách sử dụng nhanh từng tính năng trong hệ thống Excel CRM nhằm giúp bạn có thể nhanh chóng ứng dụng Excel CRM vào quản trị doanh nghiệp của bạn.

 

Câu hỏi thường gặp

Hỏi - đáp các vấn đề xung quanh việc sử dụng các tính năng trong hệ thống Excel CRM.

 

Automation - Tự động hóa

Sử dụng Automation trong việc quản lý doanh nghiệp, từng bước tự động hóa các quy trình marketing, sales, chăm sóc khách hàng ... Chia sẻ kinh nghiệm triển khai việc sử dụng automation trong thực tế