Chúng tôi cung cấp cho các bạn các bài báo, tin tức sưu tầm được hay các kinh nghiệm tư vấn, và triển khai các hệ thống CRM, ERP trong thực tế của chuyên gia.

 

Trong phần này, các bạn sẽ tìm được thông tin bổ ích liên quan đến các lĩnh vực như: Quản lý quan hệ khách hàng CRM, Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP và tiếp thị trực tuyến